List of Minerals

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
B
C

 

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
 • Magnesite
 • Magnetite
 • Malachite
 • Manganaxinite
 • MnOxide
 • Manganite
 • Manganocolumbite
 • Manganotantalite
 • Marcasite
 • Margarite
 • Marialite
 • Matlockite
 • Mcgovernite
 • Meionite
 • Melanophlogite
 • Mendipite
 • Merwinite
 • Mesolite
 • Meta-autunite
 • Metatorbernite
 • Miargyrite
 • Mica
 • Microcline
 • Microlite
 • Milarite
 • Millerite
 • Mimetite
 • Molybdenite
 • Monazite
 • Montebrasite
 • Montroydite
 • Morganite
 • Mottramite
 • Muscovite
N
 • Nadorite
 • Nagyagite
 • Nepheline
 • Neptunite
 • Nickel
 • Northupite
O
 • Okenite
 • Oligoclase
 • Olivenite
 • Olivine
 • Opal
 • Orthoclase
P
 • Painite
 • Paradamite
 • Paramelaconite
 • Paravauxite
 • Parisite
 • Penninite
 • Perovskite
 • Petalite
 • Phenakite
 • Phlogopite
 • Phosgenite
 • Plagioclase
 • Plagionite
 • Plancheite
 • Platinum
 • Plattnerite
 • Polybasite
 • Poudrettite
 • Powellite
 • Prehnite
 • Proberite
 • Proustite
 • Pseudobrookite
 • Pyrargyrite
 • Pyrite
 • Pyroaurite
 • Pyrochroite
 • Pyrolusite
 • Pyromorphite
 • Pyrophyllite
 • Pyroxene
 • Pyroxmangite
 • Pyrrhotite
Q
 • Quartz
 • Quintinite
 • Quetzalcoatlite
 • Quenstedtite
 • Quenselite
 • Queitite
R
 • Rutile
 • Rhodochrosite
 • Ruby
 • Romanechite
 • Ramsdellite
 • Reinerite
 • Riebeckite
 • Rhodonite
 • Romanechite
 • Ramsdellite
S
 • Stibnite
 • Sulfur
 • Silver
 • Sapphire
 • Scolecite
 • Smithsonite
 • Strontianite
 • Siderite
 • Szaibelyite
 • Spinel
 • Senarmontite
 • Senaite
 • Stephanite
 • Sphalerite
 • Semseyite
 • Stibarsen
 • Sperrylite
 • Safflorite
 • Scorodite
 • Spessartine
 • Serandite
 • Spodumene
 • Scapolite
 • Sillimanite
 • Staurolite
 • Stannite
 • Scapolite
 • Sillimanite
T
 • Talc
 • Turquoise
 • Topaz
 • Tetrahedrite
 • Tennantite
 • Tremolite
U
 • Ulexite
 • Ullmannite
 • Uvite
V
 • Vanadinite
 • Vivianite
 • Valentinite
 • Vesuvianite
 • Variscite
W
 • Wulfenite
 • Weloganite
 • Witherite
 • Wurtzite
 • Willemite
 • Wollastonite
 • Wiluite
X
 • Xenotime
 • Xenotime-(Yb)
 • Xenotime-(Y)
 • Xanthoxenite
 • Xanthoconite
 • Xanthiosite
 • Xonotlite
 • Xocomecatlite
 • Xocolatlite
 • Ximengite
 • Xilingolite
 • Xifengite
Y
 • Yafsoanite
 • Yagiite
 • Yakhontovite
 • Yancowinnaite
 • Yangite
 • Yangzhumingite
 • Yanomamite
 • Yarlongite
 • Yaroshevskite
 • Yaroslavite
 • Yarrowite
 • Yavapaiite
Z
 • Zaïrite
 • Zaherite
 • Zaccagnaite
 • Zapatalite
 • Zanazziite
 • Zálesíite
 • Zakharovite
 • Zincalstibite
 • Zinc
 • Zimbabweite
 • Zincgartrellite
 • Zincite
 • Zircon
 • Zinkenite
 • Zoisite